Rekisteriseloste

JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10§

1. Rekisterin pitäjä
Rekisterin pitäjänä toimii Uudenkaupungin Perussuomalaiset ry, rek. nro 107.361

2. Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt
Edustaja sihteeri. Sähköposti saari.mikko78@nullgmail.com

3. Rekisterin nimi
Uudenkaupungin Perussuomalaiset ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Uudenkaupungin Perussuomalaiset ry:n jäsenistä. Rekisterin tietoja käytetään jäsenmaksujen perimisen lisäksi yhdistyksen sääntöjen tarkoituspykälän mukaisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään henkilön nimen ja syntymäajan lisäksi yhteystiedot (kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), liittymis- ja eroamisaika sekä järjestöön liittyvät luottamustehtävät ja ehdokkuudet vaaleissa.

6. Rekisteröity henkilöryhmä
Yhdistyksen jäseniksi liittyneet henkilöt.

7. Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää tietoja.