Selvitetään Uudenkaupungin rakentamiskulttuuri ja kuinka kehittää sitä paremmaksi

Selostus:

Uudenkaupungin kaupungin rakennushankkeista iso osa on kesken tai odottaa hankkeen etenemistä eri syistä.
Ehdotankin, että Kaupunginhallitus tilaa konsulttityön ulkopuoliselta toimijalta liittyen vanhaan terveyskeskukseen sekä A-sairaalaan.
Tavoitteena olisi tunnistaa kehityskohteita, sekä uusia menettelytapoja hyödynnettäväksi meneillään olevissa ja tulevissa rakennushankkeissa.
Kaupunginhallituksen tulisi valmistella edellämainittu konsulttityö.

Työssä selvitettäisiin vanhan terveyskeskuksen eri kuntoraportit ja kustannusarviot remonttitarpeeseen liittyen. Niitä myös verrattaisiin A-sairaalaan vastaaviin kunto- ja kustannusarvioihin, että saadaan nähdyksi onko nyt tehdyt ja osittain toteutetut päätökset tehty tukeutuen toisiinsa verrattavissa oleviin arvioihin ja tietoihin.

A-sairaalan remontissa on myös ilmennyt ”yllätyksiä” kuten palokatkojen puuttuminen.
Konsulttityössä pitäisi siksi ottaa kantaa myös suunnittelun onnistumiseen, suunnittelun virkamies ohjaukseen, sekä miten suunnittelussa on huomioitu kuntoraportit ja miten suunnittelua ja sen tasoa voidaan parantaa?
Voidaanko suunnitteluun panostamalla pienentää urakkasummaan nähden suhteellisen suuria lisätyömääriä
Selvityksessä tulisi lisäksi selvittää taloudellista puolta tarjouspyynnöistä ja kilpailutuksesta lähtien, koska ne vaikuttavat osaltaan lisätyömääriin ja toteutuviin kustannuksiin.

Valvonnan ja projektijohtamisen osalta työssä pitäisi arvioida ns. ”heikot kohdat” ja mahdolliset puutteet, sekä miten ne saataisiin vältettyä muissa rakennushankkeissa?

Työssä tulee arvioida myös, onko hankkeissa noudatettu kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksiä sekä valtuuston tahtotilaa.
Hankkeiden päätöksenteon osalta päätösten rikkonaisuus on vaikeuttanut kokonaisuuden hahmottamista.
Nyt pitäisi arvioida, miten olisi pitänyt toimia ja miten jatkossa vältetään nyt esille nousseet epäselvyydet. Ja miten saadaan jatkossa johdonmukaista, ennakoivaa ja sisällöltään oikeaa tietoa luottamishenkilöille ja uusikaupunkilaisille.

Työn valmistuttua Kaupunginhallitus valmistelee kaupunginvaltuustolle selkeän yksityiskohtaisen esityksen, kuinka työn loppuarviota hyödynnetään kaupungin muissa rakennushankkeissa, jotta niiden osalta vältyttäisiin A-sairaalan remontin kaltaisilta suurilta lisätyömääriltä ja muista esiin tulleista ongelmista.
Jos työn lopputuleman yksi osa on henkilöresursit tai niiden kehittäminen.
Kaupunginhallitus selvittää valtuustolle, miten asia korjataan sekä aikataulu mihin mennessä asia on hoidettu kuntoon.

Esitys:

Esitän, että Kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi selostuksessa esittämiini toimenpiteisiin

 

Mikko Saari 7.2.2022

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa