2 km etäisyys tuulivoimasta

Liite: STM:n lausunto STM/2593/2013

Me allekirjoittaneet haluamme kaupungin noudattavan tuulivoimakaavoituksessa sosiaali- ja terveysministeriön lausunnossa STM/2593/2013/17.09.2013 koskien Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemakuntakaavaa määrittelemää kahden kilometrin suojavyöhykettä lähimmän asutuksen ja tuulivoima-alueen välillä. Yhtenä tärkeimpänä perusteluna on suurten (> 3MW) voimaloiden tuottama matalataajuinen melu, minkä terveysvaikutuksista on vielä erittäin vähän tietoa. Muut tarkemmat perustelut ovat liitteenä olevassa STM:n lasusunnossa. Muutamat kunnat – Pyhäjoki ensimmäisenä – ovat jo tehneet tällaisen päätöksen valtuustoissaan.

Uusikaupunki on toiminut ansiokkaasti kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Siksi haluamme kaupungin huolehtivan samalla tarmokkuudella myös asukkaidensa terveydestä ja ryhtyvän soveltamaan tätä STM:n ehdotuksessa mainittua kahden kilometrin rajaa.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa